РСРЗ ПЛОВДИВ ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТТА ОПАСНО НАМНОЖАВАНЕ НА ВРЕДНА ЖИТНА ДЪРВЕНИЦА

28/05/2009

Обследванията на специалистите от РСРЗ Пловдив показват тревожно повишаване на плътността от Вредна житна дървеница Eurygaster integriceps  в посеви на областта.

Застрашени АЕР са Марица, Съединение, Брезово и Първомай, където плътността варира между 0.5-2-3 броя възрастни на кв.м. Плътността от неприятелят е локализирана в различни полета, като в един микрорайон може да се проследи в широки граници  /под, до и над ПИВ/. В нападнатите посеви отчитаме масови прояви от "белокласие", в резултат от вредната дейност на възрастното.

От втората десетдневка на месеца е регистрирано излюпване на ларвите. Плътността на ларвният стадии е до и над прага на вредност. За различните региони нападението варира от 0,8 - 1 - 3 до 7бр./кв.м. При обследванията се отчита висок процент паразитирани яйца 15-20% от яйчните паразити Telenomys и Trisolcul.

Земеделските производители е важно да знаят, че тази група от яйчни паразити не може да изпълнява ролята на природен регулатор, в условията на регистрирана висока плътност над прага на вредност от възрастната форма на дървеницата. В същото време е ценно да се запази популацията им, като се прибягва към химична борба само след доказан праг на вредност.

Препоръчват се индивидуални прегледи на всеки масив с видими признаци на белокласие. За представително обследване на посева е необходимо да се направят на 20 места по 10 замаха с ентомологичен сак. Пет откоса покриват един квадратен метър. Броят на ларвите от първа до трета възраст се удвоява

Обследването се извършва при тихо и слънчево време, до 10 максимум 11 часа сутринта. Целта е да се избегнат най-горещите периоди на деня. Борба се насрочва при установяване на 30% ларви от трета възраст и доказан праг на вредност.

Икономически праг на вредност: 2 броя ларви на кв.м, при косене със стандартен ентомологичен сак за масови посеви; 1 брой ларви на кв.м засемепроизводни и слаби посеви

Да се има предвид, че най-чувствителните фази от развитието на пшеницата, са "наливане на зърното" и "млечна зрялост" през които ларвите нанасят повреди и намаляват чувствително добива. През фенофаза "восъчна зрелост" пораженията от ларвите влошават хлебопекарните качества на зърното.

При извеждане на борбата в ранните фенофази от развитието на пшеницата, да се ползват растително защитни продукти с по-дълго последействие - групата на органофосфорните или неоникотинови ПРЗ. Във фенофази "край на млечна" и "восъчна" зрялост да се избират продукти с кратко последействие и бърз инициален ефект от групата на пиретроидните инсектициди.

Решението за химична борба да се взима конкретно за всеки посев след достигнат праг на вредност и преобладаващи 30% ларви от 3-та възраст.

За региона на Пловдивска област сигнала срещу ларвния стадии е насрочен в интервала от 02-05.06.

Специално внимание да се обърне на семепроизводните и по-слаби посеви, където прага на вредност е по-нисък.

Третирането се извършва при температура под 250С, измерени на сянка, при скорост на вятъра не по-голяма от 2-3м в секунда и строго спазване на изискванията за работа с пестициди.

Задължително да се спазват изискванията на Наредба №15 за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне

На всички масиви с доказана плътност след настъпване на техническа зрялост да се организира своевременно прибиране на реколтата. Тази агротехническа практика ограничава възможностите за изхранване и нормално развитие на възрастните. Намалява популацията на зимуващият запас от вредителя в региона, заложен за следващата вегетация.

Приложение - ларвни стадии