Участие в работна среща за “Mежду лабораторен тест за откриване на Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus и Ralstonia solanacearum в картофени клубени.”

25/05/2009

 

От 13-15 Май 2009 година в град Анже, Франция беше проведена заключителна работна среща на участниците в "Mежду лабораторен тест за откриване на Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus и Ralstonia solanacearum в картофени клубени."

 

Организатор на теста беше Националната лаборатория по растителна защита (LNPV) на Франция. Участие в изпитването взеха общо 11 лаборатории по бактериология от Европа (Франция, Белгия, България, Румъния и др). Като представител от НСРЗ в срещата участва г-жа Елеонора Куцарова - Н-к на сектор Бактериология в ЦЛКР.

След получаване на резултатите от LNPV, възникнаха редица несъгласия от страна на  участващите лаборатории и се констатираха множество нередности и пропуски в организирането и провеждането на теста.

Това наложи организирането на тази така наречената „среща за равносметка" на която всички участници, съвместно със страната- организатор да се срещнат за  да обсъдят получените резултати и разменят по между си свои мнения и опит.

Направените заключения от тази среща ще спомогнат да се подобри работата при организирането на такъв вид „между лабораторно изпитване" и в последствие използваните в момента лабораторни методи и техники за диагностика и идентификация на двете карантинните  бактерии по картофите - Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus и Ralstonia solanacearum  да бъдат валидирани.