Среща със земеделски производители в гр. Кюстендил

25/05/2009

На 20 май се проведе работна среща със земеделски производители, кандидатстващи по различни мерки от „Програма за развитие на селските райони". От РСРЗ Кюстендил участие взеха инспектори от отдел „Растителна защита" и отдел „Фитосанитарен контрол". Производителите бяха запознати с контрола на употребата на продукти за растителна защита и изискванията за издаване на становища при междинни и окончателни плащания. На всички млади фермери, в чийто бизнес планове е заложено производство на овощен посадъчен материал и картофи за консумация, им беше напомнено, че съгласно Наредба №1 за ФСК е необходимо да извършат задължителна ежегодна актуализация на данните или регистрация за производствената си дейност, чрез подаване на заявление по образец.