НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В ПЛЕВЕНСКА И ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

25/05/2009

Основен вредител при пшеницата от икономически важно значение в момента е вредна житна дървеница.

Плътността на възрастното се движеше около икономическия праг на вредност, като в различните  агроекологични райони варираше от 1 до 3 бр./м2 Очаква се плътността на ларвите да бъде висока. Яйцеснасянето и излюпването на ларвите на неприятеля ще са в продължителен период, поради метеорологичните условия - временни захлаждания и локални превалявания.

Начало на излюпване за област Плевен е установено на 16.05., а за област Ловеч на 20.05. Плътността и фазата на развитие на ларвите е различна във всяко отделно поле, тъй като те се влияят не само от климатичните условия, но и от местоположението на полето и състоянието на посева.

Поради тази причина е необходимо извършване на обследвания за да се прецени необходимостта от третиране на всяко поле.

 

Икономическият праг на вредност при 30% ларви в трета възраст е:

 1 ларва / м2       - за семепроизводни посеви

 2 ларви / м2       - за нормални посеви и благоприятни климатични условия

 4 ларви / м2       - за гъсти посеви и хладна пролет

 

Борбата с вредителя да се изведе в периода:

 29.05. - 05.06. за област Плевен

 02.06. - 09.06. за област Ловеч

само при установена плътност над ИПВ и с инсектициди регистрирани за целта

Задължително да се спазват изискванията на Наредба №15 от 01.06.2004г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности !  

 

За контакти:

РСРЗ-Плевен
ул."В.Левски"№1, ет.13,  тел: 064/800 717
Е-mail: rz_pleven@abv.bg

Отдел Ловеч
ул."Т.Каблешков"№1, ет.3, тел: 068/604 276
Е-mail: rsrz_pl_lovech@mail.bg