На вниманието на земеделските производители от област Русе

26/05/2009

Времето в Русенски регион  през месец май е горещо и сухо с температури над нормата за месеца /до 33оС/. Липсата на почвена влага се отразява неблагоприятно върху развитието на земеделските култури в региона. По-високите среднодневни температури ускоряват преминаването им от една фенофаза в друга.

Засушаването ограничи развитието на гъбните и бактерийни болести и ще се отрази отрицателно  върху  добива на земеделските култури.

Есенниците са във фенофаза "цъфтеж-млечна зрелост".След извършените обследвания е установена висока плътност от ларви на вредна житна дървеница - до 15 бр/кв.м.Регистрирано е масово излюпване на неприятеля.Наблюдават се ларви от I - III възраст.Отчетени са от 25 до 50 % паразитирани яйчни купчинки на вредната житна дървеница.

Каламитетната поява на ларвите на вредната житна дървеница ще изисква химична интервенция в посевите с плътност над ИПВ - повече от 2 бр./кв.м.,като се спазват изискванията за опазване на околната среда , пчелите и пчелните семейства.