Заповеди подписани от Министъра на земеделието и храните на 30.04.2009

19/05/2009

На 30.04.2009 г., Министърът на земеделието и храните по предложение на Съвета за продукти за растителна защита, от проведено заседание на 6 април 2009 г., подписа заповеди за разрешаване,  прекратяване срока на разрешаване и промяна на разрешаването на продукти за растителна защита.

Заповедите са публикувани в интернет страницата на НСРЗ

вижте документите тук