Специалисти взеха участие в конференцията по диагностика, организирана от Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (ЕРРО)-2009-05-10/15 Йорк

20/05/2009

От 10 до 15 Май 2009 в гр. Йорк, Обединено кралство, се проведе Конференция по диагностика, организирана от Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (ЕРРО). Домакини бяха колегите от бившата Централна научна лаборатория - сега част от Научноизследователска агенция за храни и околна среда. Форума посетиха 140 участници от 30 страни. Освен от повечето европейски страни имаше участници от Нова Зеландия, Перу, САЩ и Уганда. България беше представена от трима експерти от ЦЛКР и двама от ИЗР.

Презентациите на Конференцията бяха групирани в 5 сесии:

  • Обща сесия по диагностика
  • ДНК баркодове и детекция на база секвенции
  • Нови методи за детекция
  • Напредък в системите, основани на microarrays (генетични чипове) и нови молекулярни методи
  • Системи по качеството за фитосанитарна диагностика

В рамките на конференцията имаше и два семинара. Първият беше на тема условия за задържане и работа с карантинни организми в лабораториите - прилагане на ЕРРО стандарт PM 3/64 и Директива 2008/61/ЕС. Водещ лектор беше д-р Вердюн - главен отговорник по биологична безопасност в Университета във Вагенинген, Нидерландия и бивш председател на Европейската асоциация за биологична безопасност. ЦЛКР представи постер за мерките, които се прилагат в лабораторията, както и проектите, които са предвидени за подобряване на карантинните условия.

През последните два дни от конференцията се проведе практически семинар за осигуряване на качеството в лаборатории за диагностика на вредители по растенията. Проведоха се три сесии по половин ден на теми:

  • метрология
  • валидиране на методи и организиране на тестове за пригодност
  • практическа разработка и прилагане на система за управление на качеството