Проведено обучение по Twining light проект ВG/2006/ІВ/АG/03/ТWL

16/05/2009

В периода 27-30 април  2009 год в РСРЗ Враца - База за биологично изпитване на  ПРЗ  се проведе обучение  по  Twining light проект ВG/2006/ІВ/АG/03/ТWL  в частта   биологично изпитване и разрешаване.

В обучението взеха участие експерти от НСРЗ и инспектори по биологично изпитване от РСРЗ в страната: Пловдив, Добрич, Бургас, Ст. Загора, Видин, В. Търново, Русе, Плевен, Хасково, Благоевград и Враца.

Обучението се проведе от  Dr. Oliver  Macdonald   от Департамента по регулиране на химикали / CRD /  PSD /- Великобритания.

Целта на обучението беше  запознаване с  основните изисквания за изготвяне  доклади от официален опит и серия от опити, съдържащи данни и информация от тествани  за биологична ефикасност  продукти за растителна защита / ПРЗ /.

Участниците се запознаха   със съдържанието на   Биологично  досие на ПРЗ, ЕЕС   а така също и със специфична стандартна процедура разработена от  UK  за измиване и почистване  техниката  за пръскане -  97/57 EC.  Информацията  и данните са предоставени   в определен формат съгласно изискванията на Директива 91/414.