Проведено обучение на земеделски производители в гр.Варна

30/04/2009

На 02.04.2009 г. Регионална служба за растителна защита - гр.Варна проведе курс за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита втора категория от земеделски производители, съгласно Закон за защита на растенията и чл.26 от Наредба №104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.

Обучението се състоеше от следните основни раздели:

  1. Законодателни изисквания в областта на употребата на пестициди;
  2. Класификация на продуктите за растителна защита /ПРЗ/;
  3. Опасности и рискове свързани с употребата на ПРЗ.

В курса участваха 35 броя земеделски производители, които решиха успешно проведения в края на обучението тест за оценка на усвоения учебен материал.

Продължава набирането на заявления за обучение на земеделските производители по тази тема. Заинтересованите могат да получат информация в офисите на РСРЗ - Варна на ул."Софроний Врачански" №23, ет.2; тел: 052/631727; 052/630134.