Проведена работна среща в гр.Варна

30/04/2009

На 28 април 2009 г. в Зала "Арка" при Двореца в гр.Балчик - Културен център "Двореца"гр.Балчик и ВСУ „Черноризец Храбър" гр.Варна организираха кръгла маса на тема: "Европейски пари за паркоустрояване и озеленяване на общините и европрограми за развитие на производствената база (разсадници, оранжерии и стопанства) на фирмите, занимаващи се с ландшафтно проектиране и озеленяване".

Участие взеха институции и цветопроизводители от цялата страна, представители на Общински Дирекции „Озеленяване" от Варна, Русе, Добрич, Шумен, Бургас, Балчик, Каварна, Шабла, Бяла и др.; експерти от Министерство на земеделието и храните, Министерство на екологията, „Регионална служба за растителна защита", консултантски фирми по европроекти и еврофондове и представители на български фирми за цветопроизводство и ландшафтен дизайн.

На срещата бяха изнесени научни доклади, презентации и съобщения от участниците в дебатите.

РСРЗ - Варна, съвместно с РСРЗ - Добрич изнесоха презентация на тема: "Нови карантинни вредители и Европейско законодателство в областта на Фитосанитарния контрол".