Отдел Кърджали, РСРЗ Хасково: Среща с производители

30/04/2009

На 23.04.2009 г в отдел Кърджали-РСРЗ Хасково бе организирана и проведена среща с производители от Кърджалийска област, съвместно с фирма "Кемтура". Представител на фирмата запозна земеделските стопани с новите продукти от листата за тази година.

Специалистите от отдел Кърджали информираха производителите за фитосанитарната обстановка при културите и дадоха разяснения по воденето на Дневниците за проведените химични обработки и взетите проби за анализ.

Тютюнопроизводителите бяха подробно запознати и с предстоящите мероприятия в разсадопроизводството.