Проведен семинар в ИЗР на тема

29/04/2009

От 27 до 30 април 2009 г. в ИЗР беше проведен семинар на тема Опериране и подръжка на база данни за карантинни вредители в рамките на туининг проект "Подобряване на системата за растителна защита в България и прилагане на европейските изисквания, свързани с фитосанитарния контрол на карантинни организми, биологична изпитване, регистрация и контрол на продуктите за растителна защита" финансиран от PHARE.

В семинарът участваха от г-жа Шарон Елкок от FERA (Агенция за изследвания на храните и околната среда) във Великобритания  и колеги от ИЗР, отдел Фитосанитарен контрол в РСРЗ, Пловдив и НСРЗ.

Бяха обсъдени практиките във FERA и възможностите за подобряване събирането на информация в България с цел бъдещото им използване в обща база данни.