На вниманието на лозарите в Бургаска област!

29/04/2009

Нападнати лозя в района на община Руен /с.Разбойна, Просеник/ от Сивата лозова педомерка/Boarmia rhomboidaria Schiff./ констатираха инспекторите от РСРЗ Бургас.

Неприятелят има две поколения годишно. Зимува като млада гъсеница под кората на лозата. Напролет гъсеницата изгризва вътрешността на пъпките. Тогава те нанасят най-големи повреди. По-късно гъсениците повреждат листата и леторастите.

Препоръчваме на всички лозари да извършат внимателно обследване на лозовите насаждения тъй като гъсениците трудно се забелязват, сливат се с цвета на лозовите пръчки, които изглеждат като измръзнали. Икономически праг на вредност е 1 гъсеница на една лоза .

За справка: тел. 848267, 842238, 848131