Уведомление за опасни продукти за растителна защита

28/04/2009

НСРЗ уведомява фирмите, предлагащи на пазара продукти за растителна защита, както и земеделските производители и потенциални ползватели на ПРЗ, че по Европейската системата за бърз обмен на информация RAPEX са получени нотификации № 0481/09 и № 0482/09 за установени на територията на ЕС опасни продукти със следните показатели и идентификационни данни:

1. НОТИФИКАЦИЯ № 0481/09:

Вид на продукта: Прахообразен инсектицид
Търговско наименование: CIAK
Марка: AGRIMIX
Активно вещество: Фенитротион
Производител на активното вещество: Италия
Производител на продукта за растителна защита: AGRIMIX SRL, Rome, Италия
Описание на стоката и нейната опаковка (снимки jpg формат): Бутилка от 250 мл.
Нотифицираща страна: Малта

2. НОТИФИКАЦИЯ № 0482/09:

Вид на продукта: Инсектицид във формата на сух прах
Търговско наименование: LABGARDEN Z
Марка: SOLE VERDE
Активно вещество: Диазинон
Производител на активното вещество: Италия
Производител на продукта за растителна защита: SARB SRL, via Martinelli 5 - Morbegno (SO), Италия
Описание на стоката и нейната опаковка (снимки jpg формат): Бутилка от 200 гр.
Нотифицираща страна: Малта

В Р. България не са разрешени за предлагане на пазара и употреба продукти с посочените търговски наименования или съдържащи посочените активни вещества. НСРЗ е предприела необходимите действия за откриване на опасните продукти на българския пазар.