Информация за работно съвещание в РСРЗ Видин

29/04/2009

На 09.04.2009г. в РСРЗ Видин се проведе съвещание-семинар на тема „Фитосанитарен контрол при производство на картофи и трайни насаждения и контрол на употребата на ПРЗ".

В срещата с производителите взеха участие представители на НСРЗ, ЦЛКР,  Областна служба за съвети в земеделието, Разплащателна агенция-Видин.

Съвещанието бе открито от г-н Любомир Кирилов - Зам.Генерален Директор на НСРЗ, който представи на участниците дейността и основните акценти в работата на службата.

Г-жа Марияна Лагинова - Директор на ЦЛКР запозна присъстващите с фитосанитарното  законодателство в областта на картофопроизводството и карантинните вредители по картофите-обследване и мерки за контрол.

Г-н Любомир Андреев - Национален докладчик за «Мониторингова програма за фитосанитарен контрол на овощни видове» презентира риска при внос на посадъчен материал - законодателство, пътища за навлизане на карантинни вредители в страната, риска при внос на лозов и овощен посадъчен материал, мерки за контрол.

Г-жа Таня Динова - Началник сектор ПРЗ в НСРЗ представи контрола на употребата на ПРЗ на територията на страната и ЕС.

Г-н Емил Балкански - представител на ОССЗ, запозна присъстващите с изскванията и нормативната уредба при изготвяне на проекти за създаване на трайни насаждения.

Г-н Любомир Младенов - представител на Разплащателна агенция Видин, информира производителите за формите и начините за финансово подпомагане на изготвени и утвърдени проекти.

Семинара приключи с оживена дискусия.