ЦЛХИК получи покана и ще участва в ХІ-ти Европейски тест за пригодност за остатъци от пестициди

27/04/2009

Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол получи отново покана за участие в ХІ-ти Европейски тест за пригодност за остатъци от пестициди в плодове и зеленчуци, организиран от Централните референтни лаборатории на Общността в Алмериа - Испания и Щутгарт - Германия.

Като Национална референтна лаборатория в областта на анализите за остатъци от пестициди в храни от растителен произход, в последните години ЦЛХИК участва редовно в подобни тестове за пригодност, като резултатите от тях я нареждат сред най-добре представилите се.