Нови процедури за ПРЗ, утвърдени от Генералния директор на НСРЗ

24/04/2009

Утвърдени от Генералния директор на НСРЗ са процедури за оценка на пълнота за разрешаване на второ и последващи търговски наименования на продукти за растителна защитна и за оценка на минимална промяна във формулацията на продукти за растителна защита.

пълен списък на процедурите