Нов Туининг проект в ЦЛКР

23/04/2009

На 1 Април 2009 беше подписан договор с Холандия по Туининг проект BG/07/IB/AG/01/TWL „Подобряване на фитосанитарния контрол" в рамките на Преходния финансов инструмент на ЕК. На 28 април в Централна лаборатория по карантина на растенията ще се проведе откриваща среща с проектните лидери.

В продължение на шест месеца експерти от Националната референтна лаборатория на Холандия ще обучават специалистите от ЦЛКР и Национално-диагностичната мрежа на НСРЗ за диагностика на карантинни вредители и нови методи за идентификация.