Подготовка, разработка и управление на проекти

22/04/2009

От 13 до 17.04.2009 год. в РСРЗ Стара Загора се проведе обучение на тема:

"Подготовка, разработка и управление на проекти", в изпълнение на договор, сключен между Национална служба за растителна защита - гр.София и Института за следдипломна квалификация към УНСС - гр.София.

Основната цел на обучението по посочената тема е да се усвоят базисни знания за цикъла на управление на проекти, финансирани от европейски фондове и програми.

Обучението се проведе с участието на преподаватели от УНСС София - доц.Иван Стойчев и Станислав Червенков.

В обучението взеха участие служители от РСРЗ Стара Загора, Пловдив, Кюстендил, Бургас, Хасково и Благоевград.

Всички участници преминаха успешно курса на обучение след разработка на логическа матрица на свои проекти.