РСРЗ Добрич: Фитосанитарно състояние на земеделските култури към 13.04.2009 г.

21/04/2009

Агрометеорологичните условия през месец април все още са благоприятни за развитие на земеделските култури в област ДобричТази година средната месечна температура през април е около и над нормалната, а месечната сума на валежите в повечето райони е под  нормата..

  • Зърнено - житни култури

Пшеницата и ечемика са във фенофаза „ вретенене".

Общото състоянието на посевите на този етап е  добро

Вредна житна дървеница - масова миграция на неприятеля е установена на 02.04. в агроекологичните райони Добричка и Ген.Тошево. Предвид продължителното засушаване в региона препоръчахме извеждане на химична борба срещу възрастното с продукти за растителна защита с кратко последействие с цел опазване на яйчните паразити, които се намират в посевите.

Житни мухи

Масов летеж на неприятеля - 06.04.

В резултат на продължителното засушаване, каквото е в момента застрашени са слабите и изостанали в развитието си посеви. Химична борба се изведе на около 16 200 дка.

 

Листни въшки

Плътността на неприятеля е около прага на икономическа вредност предимно в крайморските агроекологични райони /Балчик, Каварна и Шабла/.

Начало на поява на неприятеля е констатирано - 03.04.

 

Обикновена житна пиявица

Начало на поява на възрастното е констатирано на единични полета - 06.04. Плътността на неприятеля се движи  - 2-4 бр/кв.м.

 

Житен бегач

На отделни полета с плътност над ПИВ е изведена химична борба на - 10 000 дка с регистрираните инсектициди.

 

Брашнеста мана - на отделни полета са установени единични пустули по долните листа - 0-2%. На този етап химична борба  е изведена - 44 790 дка.

 
  • Люцерна

Фенофаза „ възобновяване на вегетацията"

Констатирана е поява на презимувалите възрастни насекоми и единични повреди в люцерновите посеви - 20.03. Плътността на неприятелите към момента е около прага на икономическа вредност. Химична борба срещу неприятелите е изведена на 500 дка.

 

  • Царевица и Слънчоглед

Започна сеитбата на пролетните култури. До този момент са засети:

Слънчоглед - 161 500 дка

Царевица -  116 210 дка

Хербициди са внесени на 110 400 дка при слънчогледа, а при царевицата на 93 900 дка с регистрираните продукти за растителна защита.

 

  • Рапица - фенофаза „ бутонизация"

Подхранени са около -  125 200   дка, а хербициди са внесени на  42 500 дка.


Рапични неприятели /рапичен цветояд, рапични бълхи и рапичен скритхоботник/

При извършените обстойни  обследвания на рапичните посеви  са установени единични повреди на рапичните неприятели. Плътността на рапичния цветояд - 6-8 бр.на растение., а на  рапичните бълхи  - 1 -3 бр./кв.м.. Борба срещу рапичните неприятели се  изведе  на около 52 400 дка.

 

  • Костилкови овощни видове:

Фенологичното развитие на културите е:

Кайсии - „масов цъфтеж"

Праскови  - „ масов цъфтеж"

Череши -  „начало на цъфтеж"