Установен е нов карантинен вредител по палмите Paysandisia archon - палмова пеперуда на територията на страната, в района на гр. Варна

14/04/2009

ВНИМАНИЕ !

Установен е нов карантинен вредител по палмите Paysandisia archon. - палмова пеперуда на територията на страната, в района на гр. Варна. Основни гостоприемници са различни видове декоративни палми.

Със Заповед № РД 10-63 от 04.04.2009 г. на Генералния директор на Национална служба за растителна защита е разпоредено пълно обследване на всички градински центрове и паркове на територията на страната.

През периода 6-9.04.2009 г. в района на гр. Варна беше проведено обследване от фитосанитарните власти, при което се установиха 4 бр. заразени палми и 6 бр. палми с типични повреди. Съгласно фитосанитарното законодателство заразените палми подлежат на унищожаване, а тези с признаци са изолирани за наблюдение.

Типични признаци и информация за вредителя Paysandisia archon - палмова пеперуда. /приложение 1/

В случаи на съмнителни повреди, или наличие на някои от симптомите описани в Приложение 1, моля не се колебайте да се обадите в най близкото поделение на НСРЗ или в отдел „Фитосанитарен контрол„ на НСРЗ тел. 02 9173 732,734,735.

изтеглете презентацията