Проведена среща с ръководството на Областния пчеларски съюз и пчелари в Бургаска област

13/04/2009

На 9 април се проведе  среща с пчеларите от Бургаска област, организирана от РСРЗ  и Службата за съвети в Бургас.

Директорът на РСРЗ запозна пчеларите с направените изменения в Наредба № 15 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. Зададени бяха много въпроси от пчеларите най-вече свързани с уведомяването им от страна на кметовете за извършването на растителнозащитните дейности и сроковете, в които те могат да подават жалби при масов подмор на пчели.

Началникът на сектор Областна служба за съвети в земеделието г-н Бялков запозна присъстващите с изискванията при кандидатстване по Мярка 142 -Създаване на организации на производители.