Информация за проведена: Работна среща с оранжерийни производители от Санданско-Петрички район на 10.04.2009

13/04/2009

На 10.04.2009 г. РСРЗ Благоевград  проведе  работна среща с оранжерийни производители от Санданско-Петрички район в голямата зала на кметство - Петрич.

Целта на срещата бе да запознае  производителите с  националните и  европейски изисквания  по фитосанитарен контрол , контрола на употребата  на препарати за растителна защита , принципите  на Добрата растително защитна практика  и изискванията за издаване на становища по програми за финансиране на зем.стопани .

След представянето на основните задачи на РСРЗ по приложение на ЗЗР ,стопаните бяха запознати с нови  вредители , включени в програмата за фитосанитарнен контрол   на оранжерии и изискванията при движение на семена и  разсади. Производството на ранни картофи в полиетиленови оранжерии ,както и площите с такива  оранжерии се увеличи значително през последните години в региона ,поради което на срещата бе дадена информация за рисковете от пренасяне на вредители по картофите при нерегламентираната търговия на посадъчен материал , установените огнища на зараза и мерките за ликвидирането им в Благоевградски регион  .

Инспектори от отдел РЗ запознаха производителите с  контрола  върху  употребата на   препарати за растителна защита , мониторинга на остатъчни количества в растителна продукция , резултатите от него до момента , както  и с основните принципи на добрата растително-защитна практика  .

Административният ръководител на РА -Благоевград и Директорът на РСРЗ Благоевград  коментираха основните моменти при кандидатстване по програми за финансиране на земеделски стопани и договорените процедури при придвижване на проектите за улесняване на стопаните.

Срещата бе полезна и интересна както за производителите  и търговците  от градовете Петрич , Сандански и селата Лебница , Дамяница  и Първомай  , така и за експертите . Участие в дискусиите по разгледаните проблеми и  представените от ф-мите Кемтура и Агрия нови   продукти  взеха   производители  и консултанти - агрономи от  региона.