РСРЗ- Бургас, РСРЗ- Стара Загора и РСРЗ – Хасково извършиха обследване за борова нематода в рискова зона

07/04/2009

На 26. 03.2009 г. в района на гр. Средец, намиращ се на 20 километра от Пристанище Бургас, инспекторите от Фитосанитарен контрол на трите служби извършиха обследване на борови гори.

Взети бяха проби от почти загинали борове и такива със симптоми на заболяване. Пробите са изпратени в ЦЛКР за анализ.

Инспекторите от отдел Растителна защита, анализираха извършените проверки по контрол на пазара. Бяха направени предложения до ЦУ на НСРЗ, свързани с подобряване контрола на пазара и изискванията при издаване на становища по мярка 121 и 112.