Фитосанитарен контрол на посадъчен и посевен материал на територията на РСРЗ Враца – области Враца и Монтана

03/04/2009

През месец март инспектори от РСРЗ - Враца и отдел Монтана съвместно с инспектори от ИАСАС извършиха проверки на общински пазари и магазини за продажбата на овощен и лозов посадъчен материал, посевен материал от картофи, при които констатираха:

  • При овощния материал - етикетите поставени на фиданките не винаги съдържат регистрационен номер и номер на растителния паспорт, но са съпроводени с оригинални растителни паспорти, които са предоставени на инспекторите. При отделни търговци липсваха такива и бяха съставени констативни протоколи и дадени предписания за отстраняване на нарушението. В определения срок, паспортите бяха представени.
  • Лозовия посадъчен материал се продава на връзки с прикрепени етикети с вписан регистрационен номер и придружени с оригинален растителен паспорт. В случаите където лозичките нямаха етикети и растителни паспорти, бяха съставени констативни протоколи и се спря продажбата им до представяне на необходимите документи. В определения срок, нередностите бяха отстранени и материала бе освабоден за продажба.

Проблем в района е продажбата на нерегламентиран лозов  и овощен посадъчен материал, внесен от Сърбия. Във връзка с това,  чрез местните медии е  информирана  общественността на гр. Монтана да повиши бдителността си при закупуването на посадъчен материал и риска , който крие лозовия материал произведен в нашата съседка.

  • При картофите за консумация - българските картофи нямат документи за произход. Внесените от Египет и Турция са придружени с фотокопие на фитосанитарни сертификати. Дребната фракция се предлага в разфасовки от 3 и 5 кг. на цена от 0,40 лв. до 0,70 лв. за посевен материал /в повечето случаи не е обявен за такъв/.

От направените до момента инспекции, в един магазин в гр.Враца се предлага посевен  материал от Холандия, снабден с необходимите етикети, пришити към  чувалите. Във връзка с тези констатации чрез регионалния вестник „Конкурент"  инспекторите от отдел «ФСК» - Враца обърнаха внимание на гражданите, да не  закупуват  картофи, които не са посевен материал и  за риска от разпространение на редица опасни вредители.

 

ВАЖНО: При закупуване на посевен и посадъчен материал изисквайте всички документи , доказващи неговия произход!!!!!