проведена среща със земеделски производители от гр. Сърница

02/04/2009

На 19.03.2009 година РСРЗ Пловдив, отдел Пазарджик организира среща - разговор със земеделски производители от гр. Сърница, където основно се отглеждат картофи за консумация. Присъстваха земеделски производители, представители на общинското ръководство.

Срещата откри директорът  на РСРЗ - Пловдив, Антон Величков, който представи основните акценти в контролната дейност  през 2009 година.

Прожектиран бе кратък филм за дейността на Националната служба и Регионалните служби от страната за изтеклата 2008г.

Земеделските производители бяха запознати:

  • с изискванията на ЗЗР и подзаконовите нормативни актове по отношение употребата на продукти за растителна защита;
  • със законодателните изисквания на фитосанитарния контрол при производството на картофи за семепроизводство и за консумация;
  • с извеждане на борбата с икономически важните вредители по картофите.

Раздадени бяха рекламни материали на НСРЗ, дневници за проведени химични обработки и употребени торове /ДПХО/.

Срещата приключи с дискусия между представителите на Регионалната служба и земеделските производители от района.