Курс обучение на земеделските производители от РСРЗ Пловдив и отдел Пазарджик

01/04/2009

На вниманието на земеделските производители

 На 10.04.2009г от 10.00 часа в Регионална служба за растителна защита Пловдив и отдел Растителна защита и ФСК Пазарджик ще се проведе курс за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита - втора категория, съгласно чл.26 от Наредба №104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.

Земеделските производители, които нямат необходимото образование /висше агрономическо или средно замеделско образование /растениевъден профил/, могат да използват продукти за растителна защита от втора категория на употреба, след като преминат този курс.

За участие е необходимо да подадете в РСРЗ Пловдив и, отдел Пазарджик до 07.04.2009г следните документи:

  1. Молба по образец.
  2. Две снимки 2/3см.
  3. Копие от документ за внесена такса.
  4. Копие от документ за завършено образование.

На всички успешно издържали курса,  ще бъде издадено удостоверение за придобита правоспособност за употреба на продукти за растителна защита от втора категория.

Таксата за обучението е 60 лв. Внася се по сметка: BG44UNCR96603169017727  на ИЗР Костинброд в Уни Кредит Булбанк.

За контакти и повече информация:

  • РСРЗ Пловдив, отдел РЗ и БИ:
    ул. "Брезовско шосе" № 176 в, тел: 032/959-400, 960-874
  • Отдел Пазарджик, Растителна защита и ФСК:
    тел. 034/481-073, 483-009