Информация за проведено обучение на земеделски производители от региони Сливен и Ямбол

31/03/2009

През месеците февруари и март  РСРЗ Стара  Загора организира курс обучения на Земеделски производители за придобиване на правоспособност за употреба на ПРЗ от втора категория на употреба , съгласно Наредба №104/ 22.08.2006г.

  • За регион Сливен обученията се проведоха :

От 16.03 до 20.03.2009г. Бяха обучени общо 23 земеделски производители   и от 23.03 до 27.03 2009г. Бяха обучени общо 26 земеделски производители 

  • За регион Ямбол обученията бяха от 23.02 до 27.02 2009г. Бяха обучени 19 земеделски производители.

В зависимост от подадените заявление обученията ще продължават , като информация за датите и мястото на провеждането им ще се получава в РСРЗ Стара Загора и отделите в гр. Сливен и гр. Ямбол.