Отдел РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА при РСРЗ гр. В.Търново

31/03/2009

На 18 март 2009г във В.Търново бе проведена работна среща със земеделските производители с участието на научни сътрудници от ДЗИ гр.Генерал Тошево и гр.Карнобат, Обл.съюз на зем.кооперации, Обл.Дирекция  Земеделие и Обл.служба за съвети в земеделието.

Обсъдени бяха въпроси свързани с предстоящата активна селскостопанска работа при есенниците, рапицата и слънчогледа, както и промените в законодателството касаещи растителнозащитните мероприятия - промените в Наредба 15 за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и чл.15 от Закона за защита на растенията за сроковете за предлагане на пазара и употреба на ПРЗ в Република България.

 

РСРЗ гр.В.Търново изпрати до своите абонати през м.март  брой 2 и 3 на Бюлетин за поява, разпространение, плътност, развитие, степен на нападение, срок, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури в област В.Търново.

Представена е информация за здравното състояние на пшеницата, ечемика и рапицата след изминалата зимата.

Препоръчани са регистрирани хербициди за борба с плевелите при есенниците и слънчогледа.

Дадени са указания за зимно-пролетните растителнозащитни мероприятия в трайните насаждения.

Засегнати са най-важните и актуални моменти от законодателството в областта на растителната защита.