Участие в среща на работната група на ЕРРО по Технически изисквания за лабораториите

27/03/2009

В периода 16-19 март 2009 година в град Вилнюс, Литва беше проведена осмата среща на работната група на ЕРРО по Технически изисквания за лабораториите. 18 експерти от лаборатории към службите за растителна защита (от Англия, Франция, Холандия, Белгия, Италия, Русия и др.) взеха участие в срещата. Като представител от България и НСРЗ участва г-жа Ани Бешева - старши експерт в ЦЛКР.

Основната задача на срещата беше обсъждане на някои коментари и изменения, свързани със съвместната декларация, с която Европейското Сдружение за Акредитация (ЕА), координиращо дейността на службите за акредитация в Европа и ЕРРО се споразумяват да си сътрудничат за акредитация на лабораториите за диагностика на вредители по растенията чрез насърчаване и хармонизиране на прилагането на ISO/IEC 17025. С това приключи работата по проекта за Стандарт Специфични изисквания за лаборатории, които се подготвят за акредитация на дейности за диагностика на вредители по растенията. Той ще бъде изпратен на страните членки на ЕОРЗ за консултация през април.

По време на срещата имахме възможността да посетим Лабораторията за фитосанитарни изследвания към Държавната служба за растителна защита на Литва. Тя се помещава в новопостроена сграда на четири етажа и оранжерия на два етажа. В лабораторията работят 30 човека в шест направления - ентомология, нематология, микология, бактериология, вирусология и хербология.