Бюлетините на РСРЗ – Видин за 2009 година

27/03/2009

РСРЗ - Видин изпрати до своите клиенти първия брой на Бюлетин за поява, разпространение, плътност, развитие, степен на нападение, срокове, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури в област Видин за 2009г.

В него е представена информация за актуалните за сезона дейности - състояние на есенниците и нападение от обикновена полевка, както и правилата на Добрата земеделска практика при подхранване на културите. 

Дадени са указания за извършване на зимна фитосанитарна резитба и зимно пръскане на овощните култури в региона.

Специално внимание е отделено на законодателството и Дневниците, които трябва да водят земеделските производители.

Уважаеми земеделски производители,

Бюлетините на РСРЗ - Видин може да получавате срещу годишен абонамент, съгласно Тарифата на таксите на НСРЗ.

РСРЗ-Видин започна събиране на документи на желаещите да преминат курс за употреба на ПРЗ от II-ра категория, съгл. чл.26 от Наредба №104 от 22.08.2006г.

За допълнителна информация:  гр.Видин, ул."Рибарска" №12, I-ви етаж, тел. 094/600-436.