Съобщение за предстоящо съвещание-семинар в РСРЗ Видин по Фитосанитарен контрол

27/03/2009

РСРЗ - Видин организира съвещание - семинар на тема „Фитосанитарен контрол при производството на картофи и трайни насаждения", което ще се състои на 9 април 2009 г. от 11.00 часа.

Във връзка със засиления интерес от страна на земеделските производители по актуални въпроси, лектори по темите ще бъдат представители на ЦУ на НСРЗ, ЦЛКР, РА и ОССЗ.

Семинарът ще се проведе в заседателната зала на РСРЗ - Видин: гр.Видин, ул."Рибарска" №12, I-ви етаж.

За допълнителна информация:  тел.094/600-459.