Намерена карантина зараза на ГКПП Капитан Андреево

26/03/2009

На ГКПП Капитан Андреево, при внос на картофи за консумация от Турция е установена карантинна зараза от Рак по картофите (Synchytrium endobioticum), включена в Наредба N 1 за  фитосанитарен контрол, Приложение 1 част А - вредители чиито внасяне и разпространение са забранени във всички страни членки на Общността. На партидите с установена и потвърдена зараза от Централна  Лаборатория по Карантина на Растенията е извършена нотификация и са върнати в страната износител. На пункта през месеца е установена и карантинна Нематода (Ditylenchus dipsaci) в партиди от лук (арпаджик) внос от Турция на които е извършена нотификация.

За подобряване качеството на работата на граничния фитосанитарен контрол, ЦЛКР проведе обучение  на пункта със всички инспектори.