Важни моменти от контрола на РСРЗ Благоевград

25/03/2009

I. Оранжерии в Санданско -Петрички район /обследване в периода 09-20.03.09г./

Заетите площи с полиетиленови и стъклени оранжерии в Санданско-Петрички район непрекъснато се увеличават и значително надминават регистрираните и контролирани площи.

В момента повечето от тях разсаждат разсад собствено производство. Здравното състояние на прегледаните разсади е добро, има единични признаци на вирози. Очакват се резултати от лабораторни анализи.

Стопаните нямат практика да съхраняват опаковките от семената, които предимно са с произход Холандия и Израел.

РСРЗ планира среща с оранжерийните производители от региона по фитосанитарни и растително-здравни въпроси.

II. Контрол на пазара на посевен и посадъчен материал извършен съвместно с инспектори на ИАСАС./11.03 и 19.03.09г./

Местните регистрирани производители ,търгуват стандартен овощен материал собствено производство с етикети , в които  вписват рег.номер по ФСК, но не и номера на растителния паспорт. При поискване предоставят такъв. Търговците  обаче не представят  търговски документи и обикновенно имат фотокопие на растителни паспорти. Материала се продава поединично или от връзки без етикети / в селскостопанските аптеки и Мосю Бриколаж са с необходимите етикети/.

Лозовият посадъчен материал  на пазарите се продава с етикети и вписан рег.номер и № на паспорт. Констатирана продажба и без етикети. .Съставени са констативни протоколи за установените нарушения.

Сериозно безпокойство буди продажбата на дребна фракция картофи за семе / без да бъде обявено за такова/  с български и гръцки произход в района на Петрич. При извършена проверка по сигнал в района на с.Първомай местните стопани не подкрепят мерките на фитосанитарните власти и смятат, че се пречи на търговията.

Необходимо е взаимодействие от страна на полиция и местни власти за предприемане на мерки при изземване или съставяне на актове при установени нарушения в търговията с посевен и посадъчен материал.

III. Граничен контрол - зачестиха случаите на опити за нелегален внос от Македония на  стоки под контрол -картофи ,лозов посадъчен материал,овощен материал   и  зеленчукови разсади без документи. Конфискувани и унищожени са 7 партиди с такива стоки .

IV. Контрол на търговията с ПРЗ /11-12.03.09г. извършени от инспектори на РСРЗ Кюстендил.

Преобладващи несъответсвия - липса на трайно прикрепени  указания за ползване на препаратите. В един случай установена продажба на препарати от лице със средно -специално образование , в отсъствие на титуляра. Съставени са предписания и предстои последващ контрол за изпълнението им.