Проведени срещи с кметове по общини в област Кюстендил

24/03/2009

По повод ново установения за територията на Кюстендилска област карантинен вредител по царевицата Diabrоtica virgifera subsp. virgifera /западен коренов царевичен червей/, през месец март се проведоха срещи с кметовете на населените места и производители в общините: Кюстендил, Дупница, Сапарева баня, Рила, Кочериново, Невестино, Бобов дол и Бобошево.

Запознаването на присъстващите с Diabrоtica virgifera, беше онагледено с видеофилм за биологията, начини на разпространение и повредите, които нанася в царевичните посеви. Представянето на неприятеля беше съпроводено от анализ и коментар за разпространението, основните гостоприемници, използвани методи за наблюдение и контрол на неприятеля, значение и фитосанитарния риск за България и региона. На всички кметове бяха раздадени нагледни материали за Diabrоtica virgifera.