Flavescense doree и фитоплазмите по лозята привлякоха интереса на лозарите в Бургаско

20/03/2009

На проведената работна среща организирана от РСРЗ - Бургас и Опитна станция по земеделие - на 18.03.2009 г се събраха близо четиридесет лозари и овощари от района. Освен производители на лозов и овощен посадъчен материал, присъстваха и агрономи към големите винпроми в района- Винекс Славянци, Винком - Карнобат и Феста холдинг, които от 2000 г до днес имат създадени  30 000 дка лозя с материал от Франция, Италия, Австрия, Унгария.

Голям беше интересът  към презентацията на г-н Желю Аврамов- нач. отдел фитопатология в ЦЛКР - София за фитоплазмите по лозя и техните вектори и филма за Flavescence doree във Франция. Лозарите разбраха, колко е важно взаимното доверие между службите за растителна защита и производители за навременното установяване на евентуална зараза.

Научен сътрудник Евгения Николова от Опитна станция по земеделие представи болестта еска , която през последните години се установява все по често в лозята на югоизточния регион.

Галя Димитрова от ОССЗ  информира присъстващите за европейските програми за развитие на селските районил

Раздадени бяха нагледни материали с карантинни болести по лозя и методи за борба с фитоплазмите.

разгледайте снимките във фотогалерията