На 24.03.2009г. РСРЗ - Бургас, ще се проведе курс за придобиване на правоспособност за употреба на ПРЗ втора категория

20/03/2009

На 24.03.2009 г. от 10.00 часа в залата на Регионална служба за растителна защита - Бургас ,  ще се проведе курс за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита втора категория от земеделски производители, съгласно Закон за защита на растенията /08.02.2008 г./ и чл.26 от Наредба №104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.

Земеделските производители, които нямат необходимото образование /висше агрономическо или средно земеделско образование - растениевъден профил/,и които имат пряк контакт с продукти за растителна защита от втора категория на употреба /лица приготвящи разтвори за третиране, механизатори и други/, могат да използват продукти за растителна защита от втора категория на употреба след като преминат този курс.

Такса за заплащане - 60 лв, която трябва да се преведе  по банков път до ИЗР-Костинброд.   

Банкова сметката - BG44UNCR96603169017727
Банка: Уникредит Булбанк АД

За участие е необходимо да подадете в РСРЗ - Бургас до  24.03.2009 г. следните документи:

  1. Молба по образец;
  2. Две снимки 2/3см;
  3. Копие от документ за внесена сума;
  4. Копие от документ за образование.

Всички завършили успешно обучението получават удостоверение за придобита правоспособност за употреба на продукти за растителна защита от втора категория.

За справки:  РСРЗ -  Бургас, тел.: 056/  84 82 67 ; 84 81 31 ; 0887 930 261