Среща - обучение с картофопроизводители

20/03/2009

На 16 март 2009 г. РСРЗ - София, съвместно с НАЧКП /Национална Асоциация на Частните Картофопроизводители/ и СЧКП /Съюз на Частните Картофопроизводители/ - Самоков организира работна среща - обучение по растителна защита и фитосанитарен контрол на регистрираните картофопроизводители от АЕР Самоков и Ихтиман.

Срещата откри директора на РСРЗ - София, Лазар Чавдаров, който акцентира върху икономически важните болести и неприятели при картофите.

Голям интерес предизвика презентацията на н.с. Таня Ванева от Института по тютюна гр. Пловдив, която запозна аудиторията с наболелия проблем с намножаването на един до скоро неизвестен за стопаните неприятел - картофения молец.

Представителите на фирмите „Кемтура" - Христо Атанасов и „Синджента" - Андрей Атанасов запознаха картофопроизводителите с продуктовите си листи, насочени към опазване на картофите от вредители.

Срещата закри Деница Иванова - нач. отдел ФСК, която отново наблегна върху фитосанитарния контрол при  картофи.