Изменение и допълнение на списъка на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита за 2009г.

20/03/2009

На интернет страницата на НСРЗ е публикуван изменен и допълнен „Списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба  продукти за растителна защита, регистрирани торове, подобрители на почвата и хранителни среди"

вижте документите тук