Предстоящо обучение на земеделски производители от област Варна

17/03/2009

На 02.04.2009 г. от 10 часа в хотел ,,Аква" гр.Варна, ул.,,Девня" №12,  Регионална служба за растителна защита - гр.Варна ще проведе курс за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита втора категория от земеделски производители, съгласно Закон за защита на растенията /08.02.2008 г./ и чл.26 от Наредба №104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, според които:

» Земеделските производители, които нямат необходимото образование /висше агрономическо или средно земеделско образование - растениевъден профил/, могат да използват продукти за растителна защита от втора категория на употреба след като преминат този курс.

Всички земеделски производители, които имат пряк контакт с продукти за растителна защита от втора категория на употреба /лица приготвящи разтвори за третиране, механизатори и други/, задължително трябва да преминат този курс на обучение.

Времетраене на курса - един ден, такса за заплащане - 60 лв, която трябва да се преведе  по банков път до ИЗР-Костинброд:

Банкова сметката - BG44UNCR96603169017727

Банка: Уникредит Булбанк АД

За участие е необходимо да подадете в РСРЗ - Варна до 27.03.2009 г. следните документи:

  1. Молба по образец;
  2. Две снимки 2/3см;
  3. Копие от документ за внесена сума;
  4. Копие от документ за образование.

Форма на обучение: Редовна

Всички завършили успешно обучението получават удостоверение за придобита правоспособност за употреба на продукти за растителна защита от втора категория.

За справки: гр. Варна, ул.,,Софроний Врачански" №23, ет.3, отдел «Растителна защита», тел. 052/631727, 630134.