Предстояща работна среща с производители овощари от Варненския регион

17/03/2009

РСРЗ - Варна, отдел „Фитосанитарен контрол" уведомява всички производители овощари, че на 19.03.2009 г.,  съвместно с фирма "Кондю Фрут" гр.Шумен - производител на овощен посадъчен материал и Служба за съвети в земеделието, организира среща на тема:

1. Представяне на сортова листа за произведените овощни видове на фирма "Кондю Фрут" гр.Шумен;

2. Карантинни вредители при овощните видове и представяне на националното законодателство в областта на фитосанитарен контрол;

3. Презентация на Служба за съвети в земеделието;

4. Запознаване на земеделските производители с програмите за селскостопанско застраховане представени от  Застрахователно дружество "Български Имоти" гр.Варна.

Срещата ще се състои на 19.03.2009 г. от 10.30 часа в гр.Варна в залата на "Учебен и конферентен център"-VBS, намиращ се зад бензиностанция „Петрол" до „Курортна поликлиника".

За повече информация и за потвърждаване на участието си може да се обадите на телефони: 052/631238 и 052/631240.