СИГНАЛ на Национална служба за растителна защита за повишена плътност от обикновена полевка в накои райони на страната

17/03/2009

От събраните от Регионалните служби за растителна защита /РСРЗ/ данни за състоянието на есенниците към 14 март 2009 г. информираме всички земеделски зърнопроизводители:

Есенните посевите  излязоха от състояние на зимен покой и при пшеницата са отчетени фенофази на развитие от "3-ти лист- братене" /при късните посеви/ до "масово братене" за 90% от засятите площи, а в Пловдивска област и "начало на вретенене"; при ечемика - фенофаза „братене", като отново в област Пловдив се наблюдава  „вретенене".

Най- сериозният неприятел при пшеницата и ечемика към този момент е обикновена полевка.   Наблюдава се активизиране на вредната дейност на неприятеля. Задържалите се за известен период отрицателни температури през есенно-зимния период не се отразиха върху популацията на неприятеля, поради наличието на снежна покривка. Запази се високата плътност в областите Варна, Шумен и Търговище, където на отделни площи тя достига до 15-19 активни колонии на декар. В тези области се наблюдава увеличение на плътността и разширяване на ареала на разпространение на неприятеля, в сравнение с тази през есенния период. В регионите на Бургас, Велико Търново, Видин, Враца Добрич, Плевен и Пловдив на отделни площи  е установена плътност от 1 до 6 активни колонии на декар.

НСРЗ препоръчва на земеделските стопани да продължат обследванията за нападението и плътността от обикновената полевка, като особено внимание се обърне на късните в развитието си посеви и тези, в близост до стари люцернови посеви. При отчитане над една активна колония на декар да се пристъпи към внасяне на регистрираните готови примамки.

На старите люцернови посеви, силно разредени и  с висока плътност на обикновената полевка да се пристъпи към разораване.

При рапицата също е отчетена  висока плътност  от обикновената полевка /от 2-до 5 активни колонии на декар/ в отделни райони на областите: Враца, Велико Търново, Ловеч, Търговище и Пловдив.