На 10-11 март 2009 г. в МЗХ бе проведен семинар по отношение на безопасността на храните и оценка на риска

14/03/2009

По инициатива на МЗХ и със съдействието на Европейската комисия, на 10ти и 11ти март 2009 г. в МЗХ бе проведен семинар по отношение на безопасността на храните и оценка на риска. Срещата протече под председателството на д-р Hinrich Meyer - Gerbaulet, консултант на министъра на земеделието и храните Валери Цветанов.

В семинара взеха участие учени от Европейската комисия, Световната организация за здравеопазване на животните, Европейската агенция по безопасност на храните (EFSA), учени от Холандия, Германия, както и експерти от структури и научни институции в България. От страна на НСРЗ представител бе инж. Елка Темелчева - началник отдел „Осигуряване и контрол на качеството" в Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол.

При откриването на семинара участниците бяха приветствани от министър Цветанов, който подчерта голямото значение на въвеждането на европейската концепция за контрол по цялата произведствена верига „от фермата до масата".

Презентации за оценка на риска в структурите  на страните членки представиха д-р Kleter - Холандия, д-р Haunhorst - Германия, д-р D. Sarigiannis - Европейска комисия, г-жа Majewski - EFSA.