Работна среща с лозари и овощари от Бургаска област

11/03/2009

Регионална служба за растителна защита - Бургас, съвместно с Опитна станция по земеделие - гр. Поморие канят най учтиво лозари и овощари  от района на работна среща на тема: Карантинни вредители по лозата и овощните видове и национално законодателство при фитосанитарния контрол на производството на овощен и лозов посадъчен материал.

Опитна станция по земедeлие ще представи темата: Разпространението на еската по лозата в България и нейното стопанско значение.

Участниците в срещата ще получат и информация по Програмите за развитие на селските райони/ 2007-2013 /

Срещата ще се състои в конферентната зала на Опитна станция по земеделие на 18.03.2009 г в 10.30 часа

За повече информация и за потвърждаване на участието си може да се обадите на тел: 056/848267, 056/842238