От 17 и 20 март 2009 г. в гр. София, Асоциация Растителнозащитна Индустрия България и Европейската асоциация за растителна защита организира работна среща – обучение

09/03/2009

От 17 и 20 март 2009 г. в гр. София, хотел „Феста", Асоциация Растителнозащитна Индустрия България и Европейската асоциация за растителна защита организира работна среща - обучение, по теми свързани с процеса на разрешаване и подновяване на разрешенията на продукти за растителна защита и контрола на пазара на продукти за растителна защита.

В работната среща-обучение, от страна на Национална служба за растителна защита  участие ще вземат експерти от отдел „Продукти за растителна защита", отдел „Оперативна растителна защита, Институт за защита на растенията, РСРЗ - гр. Стара Загора, РСРЗ - гр. Враца, РСРЗ - гр. Пловдив, РСРЗ - гр. Русе, РСРЗ - гр. Плевен, както и експерти от Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда  и водите.