От 16 до 20 март 2009 г ще се проведе обучение за извършване на оценка на остатъчни количества от пестициди

09/03/2009

От 16 до 20 март 2009 г., в Заседателната зала на Национална служба за растителна защита, ще се проведе обучение на експерти, членове на Експертна комисия за извършване на оценка на остатъчни количества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход към Съвета за продукти за растителна защита (определени с Решение № 1 от 18.09.2008 г. на председателя Съвета за продукти за растителна защита). Обучението е подсигурено по „Туининг лайт проект" на Национална служба за растителна защита.

Лектор - г-н Адриан Тъкър, Дирекция „Безопасност на пестициди", Великобритания.