Среща със земеделски производители РСРЗ Пловдив

05/03/2009

На 26.02.2009г РСРЗ Пловдив организира годишна среща разговор с петдесет земеделски производители от областта и производители на посевен и посадъчен материал. Присъстваха фирми от региона, предлагащи на пазара продукти за растителна защита /ПРЗ/, както и представители на Областната земеделска служба .

Обсъждани бяха въпроси свързани с новостите на законодателната база в областта на растителната защита и торене, както и правилата на Добрата земеделска практика. Акцентира се на изискванията при този тип контрол и на Нитратната директива.

Специално внимание бе отделено на изискванията към контрола на пазара и контрола на употребата на ПРЗ през предстоящата вегетация.

В дневният ред на срещата гостите бяха запознати със сроковете и законодателните изисквания на фитосанитарния контрол при производството на посевен и посадъчен материал, както и движението и контрола на това производство на територията на страната и Европейския съюз.

Изнесени бяха доклади от отдел Растителна защита и БИ, както и от отдел Фитосанитарен контрол.

Раздадени бяха рекламни материали на НСРЗ, дневници за проведени химични обработки и употребени торове /ДПХО/. Прожектиран бе кратък филм за дейността на Националната служба и Регионалните служби от страната за изтеклата 2008г.

Срещата приключи с дискусия между представителите на Регионалната служба и земеделските производители от района.