От 16 до 20 февруари РСРЗ В.Търново взе участие в годишното отчитане на дейността за 2008 г

27/02/2009

От 16 до 20 февруари РСРЗ В.Търново взе участие в годишното отчитане на дейността за 2008 год. и в обучението по отдели за предстоящата дейност през 2009 год. Мероприятието се проведи в гр. Сандански. На семинара бяха връчени Националните работни планове за настоящата година. Въз основа на същите в РСРЗ В.Търново се разработиха Регионалните работни планове.

Проведена е работна среща между представители от отдел ФСК на РСРЗ В.Търново и представители на ПИС „Царевец" гр.В.Търново към ИАСАС. На срещата бяха обсъдени начините за съвместно действие които произлизат от сключеното национално споразумение между НСРЗ и ИАСАС.

През месец февруари постъпиха документи и след съответните проверки е одобрен склад по Наредба 68 в гр. Павликени.

РСРЗ В.Търново продължава абонамента за Бюлетин  за поява, развитие, разпространение, плътност, степен на нападение, срокове, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури за 2009г. Абонамента се осъществява от отдел Растителна защита при РСРЗ гр.В.Търново по утвърдена от НСРЗ тарифа на таксите