Фитосанитарно състояние на земеделските култури в регион Русе към 01.12.2008 г

27/02/2009

Падналите повсеместни валежи от сняг в края на второто и началото на третото десетдневие на февруари образуваха трайна снежна покривка, вследствие на което се възпрепятства подхранването на есенниците с азотни торове.

Земеделските култури остават в относителен покой.         

В началото на март с повишаване на средноденонощните температури се очаква постепенно подобряване на агрометеорологичните условия, които ще са по-подходящи за извършване на сезонните полски работи и за възобновяване вегетацията на културите.

Обикновена полевка 

При направените обследвания на есенниците, маслодайната рапица и люцерните в региона , популационната плътност на обикновена полевка е висока. В есенниците и рапицата са констатирани от 1-2 до 5 активни колонии на дка, а на отделни площи до  7 колонии/дка. В люцерните плътността на неприятеля остава много висока.

ПИВ - есенници - 1 активна колония/дка
люцерна - 2 активни колонии/дка

Борбата да се извежда с готови примамки,  поставени задължително в обитаемите ходове на неприятеля.

Обикновен житен бегач

С възобновяване вегетацията на есенниците успоредно с обследванията за полевка  да се следи и за поражения от житен бегач , особено на повторките.

ПИВ - 5 броя ларви/кв.м при пшеница и ечемик

Трайни насаждения

До набъбване на пъпките да се извърши зимно пръскане на костилковите овощни видове срещу болестите къдравост,ранно кафяво гниене,сачмянка,ръжда,бактериално изсъхване,а при  семковите овощни видове - срещу огнен пригор. При стабилно задържане на температурите над 12-150С да се третира срещу щитоносни въшки и акари.

На основание чл.26 ал. 2 от Наредба 104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, РСРЗ- Русе ще провежда периодично курсове за обучение на земеделски производители за работа с ПРЗ от втора категория на употреба.

За информация: тел. 082 84 15 65 и 082 84 57 69.