Участие в среща на работната група на ЕРРО по Бактериални болести

12/02/2009

В периода 02-06 Февруари 2009 година в град Измир, Турция беше проведена 11-та среща на работната група на ЕРРО по Бактериални болести и втората среща на Асоциацията на Фитобактериолозите в Европа (EAP). Повече от 25 експерти от водещи лаборатории, служби за растителна защита и научни институции (от Англия, Франция, Холандия, Белгия, Германия, Унгария и др.) взеха участие в срещата. Като представител от България и НСРЗ участва г-жа Елеонора Куцарова - Н-к сектор Бактериология в отдел Фитопатология на ЦЛКР.

Основните задачи на срещата бяха обсъждане и утвърждаване на нови ЕРРО протоколи за идентификация на карантинни вредители: Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus, Curtobacterium flacumfacienspv. flacumfaciens, Xanthomonas vesicatoria, Xylophilus ampelinus, както и преразглеждане на някои от вече одобрените протоколи - Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis, Xanthomonas axonopodis pv difenbachiae.

Важен момент в работата на EAP бе да се обсъдят и уточнят лабораторните методи и техники, които ще се използват при диагностицирането и идентификацията на двете карантинните бактерии по картофите - Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus и Ralstonia solanacearum и да се извърши валидиране на методите. Това е и целта на новия проект по програма EUPHRESCO - междулаборно изпитване за установяване на Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus и Ralstonia solanacearum в картофени клубени, в който участва и НСРЗ.